Eureka 57 - Šta o nauci kaže filozofija?

(25. jun 2020.)


Gošća: dr Vlasta Sikimić, Univerzitet u Tibingenu


Razgovaramo o filozofiji nauke, socijalnoj epistemologiji, kako naučna zajednica dolazi do saznanja, šta im otežava a šta olakšava taj put i o drugim pitanjima iz života naučnika kojima se bavi filozofija nauke.#Filozofija #Društvo


0 comments

Recent Posts

See All