Eureka 58 - Beogradska škola elektrohemije

(17. septembar 2020.)


Gost: dr Aleksandar Dekanski, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju


U pedeset osmoj epizodi Eureke razgovaramo o Beogradskoj školi elektrohemije i njenom mestu u svetskoj nauci. Osim toga, razgovaramo o brojnim mogućnostima koje elektrohemija danas otvara onima koji se opredele da se bave ovom naukom, širokim primenama, kao i o njenoj budućnosti i dobijanju energije na način koji će za planetu biti manje štetan od sadašnjih.


#Elektrohemija#Izložbe

0 comments

Recent Posts

See All