Eureka 67 - Ko su skeptici?

(26. novembar 2020.)


Gost: dr Mašan Bogdanovski, Filozofski fakultet u Beogradu


U oktobru ove godine preminuo je Džejms Rendi, najpopularniji skeptik današnjice. U čemu se ogledao njegov skepticizam? Kako je kroz istoriju skepticizam došao od načina za postizanje blaženstva do razotkrivanja pseudonauke i paranormalnih pojava? Kako biti skeptik naučnk, a kako skeptik filozof i kako sve to primeniti u svakodnevnom životu?


"Džejms Rendi je bio neko ko je delotvorno sumnjao, u smislu da je nešto preduzimao protiv verovanja u natprirodno, paralnolmalno, magiju i slične fenomene koji su s naučnog stanovišta okarakterisani kao sumnjivi. To govori u prilog značaja skepticizma i za naučnu komunikaciju", kaže u Eureci dr Bogdanovski i dodaje da skepticizam omogućava da se naučna racionalnost popularizuje na duhovit i efektan način.


"Danas možete vrlo lako da budete naučno obrazovani. To omogućavaju popularna kultura, naučni programi na televiziji, naučno-popularni časopisi. Imate na raspolaganju mnogo prilika da se obrazujete, stičete nova znanja i da stičete uslove za postajanje skeptikom", kaže dr Bogdanovski.0 comments

Recent Posts

See All