Eureka 72 - Kako izgraditi poverenje u nauku?

(04. februar 2021.)


Gost: Slobodan Bubnjević, Nauka kroz priče


Pandemija Covid-19, stavila je nauku u fokus velikog broja ljudi. Međutim, da li poverenje u nauku raste? Šta nam vakcinacija u budućnosti može reći o (ne)uspehu nauke u društvu i kako može odrediti sam položaj nauke, naučnika i komunikatora nauke?


"Odnos prema vakcinaciji danas je centralno pitanje odnosa naše civilizacije prema nauci", objašnjava Slobodan Bubnjević i dodaje da to temelji na svim prelomim trenucima tokom istorije u kojima se nauka suočvala sa prihvatanjem ili ne prihvatanjem od strane društva.


"Jedan deo ljudi koju su u nauci i medicini je veoma aktivan, ali jedan deo je po mom mišljenju morao da pokaže veću disciplinu. Čini mi se da astronomi, psiholozi, geolozi, praktično svi sada moraju da se osvrnu na situaciju u kojoj se nalazimo i da stanu na front i afrimišu vakcinaciju", kaže Bubnjević.
0 comments

Recent Posts

See All