Eureka 74 - Vektorske bolesti u Srbiji

(18. februar 2021.)


Gosti: dr Mina Petrić, fizičarka, i dr Dušan Petrić, entomolog


U Srbiji se poslednjih godina pojavljuju nove invazivne vrste insekata, ali i vrste koje su dugo živele na ovim prostorima počinju da prenose neke za nas još uvek "egzotične" bolesti poput groznice Zapadnog Nila. Kakvi klimatski uslovi su doveli do ovoga i kakav će u budućnosti biti rizik od vektorskih bolesti usled klimatskih promena, razgovarali smo sa dvoje istraživača koji iz različitih uglova prate ovaj fenomen.


"Vektorske bolesti se sve češće spominju i to u konekciji sa klimatskim promenama. Ovo je delom zbog povećanog broja obolelih i širenja vektorskih vrsta", kaže dr Mina Petrić i napominje da prema podacima Svetske zdravstvene organizacije svake godine oko 500 miliona ljudi se zarazi bolestima koje mogu da prenesu insekti, a od toga oko 700.000 slučajeva završi smrću.


"Vektorske bolesti su počele da budu u fokusu evropske javnosti sa malim zakašnjenjem. Za mnoge od tih bolesti ne postoji vakcina ili neki drugi lek i jedini način da se spreči njihovo širenje je da se smanji broj vektora", kaže dr Dušan Petrić.
0 comments

Recent Posts

See All