Eureka 76 - Otkrivanje nepoznatog Balkana

(11. mart 2021.)


Gost: dr Mario Gavranović, Arheološki institut Austrijske akademije nauka


Lokaliteti na području Srbije i Bosne i Hercegovine otkrivaju sve više detalja o prošlosti Evrope zahvaljujući istraživanjima u okviru projekta "Vizualizacija nepoznatog Balkana". O bronzanom dobu i novim saznanjima, pre svega na području Bora i Zenice.


"Projekat smo pokrenuli 2019. godine u saradnji između Austrijske akademije nauka i Arheoloških instituta u Beogradu i regionalnih muzeja u Boru, Leskovcu, Zenici i Bijeljini", kaže dr Gavranović i dodaje da je primaran cilj da se vrše arheološka istraživanja, ali i da se na moderan način široj publici prikažu rezultati.


"Bronza ne postoji u prirodi. Ona je uvek namerna legura bakra i kalaja. Znamo da se u istočnoj Srbiji i danas vadi bakar, a u okolini Majdanpeka je najstariji rudnik u Evropi. Međutim, prve zajednice koje su ga otkrile su samo topile tu rudu i pravile bakarne predmete koji su lepi ali nefunkcionalni. Tek nekoliko hiljada godina kasnije sa legurom napravljen je metal koji je bio u celoj Evropi dominantan", kaže dr Gavranović i objašnjava da su zajednice koje su živele na području današnje istočne Srbije razmenjivale bakar sa drugim zajednicama koje su pravile bronzu.0 comments

Recent Posts

See All