Eureka 82 - Neuroaktivne supstance u vodi

(06. maj 2021.)


Gošća: dr Sonja Kaišarević, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu


Kako neuroaktivne supstance deluju na životnu sredinu, druge organizme i kako se to dejstvo vraća čoveku? Razgovaramo sa dr Sonjom Kaišarević sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koja rukovodi projektom BIANCO.


"Neuroaktivne supstance su prepoznate kao novonastali rizik u našoj životnoj sredini. To su različita jedinjenja koja su namenski, ciljano sintetisana tako da remete funkciju nervnog sistema određenih organizama. To mogu biti lekovi sa neuroaktivnim dejstvom, zatim stimulanti nervnog sistema, kao što je kofein, i različite psihoaktivne supstance kao i neki pesticidi", objašnjava dr Kaišarević.


"Različita laboratorijska istraživanja su pokazala da neuroaktivne supstance mogu da remete funkcionisanje organizma na različtim nivoima", kaže dr Kaišarević i precizira da dolazi do promena u socijalnom ponašanju, pojave stresa, promena navika u ishrani, pokretljivosti, a sve to ugrožava opstanak individua, ali i celih populacija.0 comments

Recent Posts

See All