Eureka 21 - Hod po Mesecu

(4. april 2019.)


Gost: dr Milan Stojanović, Astronomska opservatorija Beograd


Ove godine obeležava se 50 godina od misije Apolo 11 i prvog čovekovog sletanja na Mesec. Tim povodom razgovaramo o ovoj i prethodnim misijama, čovekovim težnjama da upozna Mesec, ali i planovima za budućnost. Pored pitanja kada će čovek ponovo hodati Mesecom, postavlja se i pitanje koje će sve države ovog puta poslati svoje astronaute i da li je u toku nova svemirska trka.#Svemir #Jubileji #Mesec #Kultura

0 comments

Recent Posts

See All