Eureka 43 - Kako smanjiti zagađenje vazduha?

(30. januar 2020.)


Gošća: dr Dragana Đorđević, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgijuVeliko zagađenje vazduha u Srbiji, ali i pojedinim gradovima regiona, podstaklo nas je da razgovaramo sa dr Draganom Đorđević koja istražuje zagađenje u životnoj sredini, ali je pored toga i jedna od onih istraživača koji glasno govore o rezultatima i pokušavaju da ukažu na različite greške koje u upravljanju resursima pravimo i kako da ih ispravimo.


Govoreći o zagađenju vazduha, zapravo se osvrćemo na mnoge probleme u našoj zemlji i pitamo se kada će nauka i struka uopšte biti u dovoljnoj meri uvažena i saslušana.
0 comments

Recent Posts

See All