Eureka 41 - Pančićeva omorika

(12. decembar 2019.)


Gošća: dr Jelena Aleksić, Institut za molekularnu genetiku i genetička istraživanja


Razgovaramo o Pančićevoj omorici, endemskoj vrsti, njenim osobinama, izazovima sa kojima se suočava i potencijalnim načinima da se spasi od izumiranja.



#Biljke #Ekologija #Biologija #Klima

0 comments

Recent Posts

See All